Välkommen 

Vi är inriktade på behandlingsteknik för problem som har uppstått på grund av fel mellan nerver och muskler eller i endera av dessa. Ämnesområdet kallas neurofysiologi.

Felen kan yttra sig på olika sätt - känsel som inte fungerar med därav följande balansproblem, muskler som inte lyder utan istället gör något annat eller inget, immunförsvar som attackerar frisk vävnad mm.

För sådana problem vill vi få kontakt med den behövande så att denne kan redogöra för sitt behov. När vi förstår problemen samt personens kondition - ålder, historik mm -  föreslår vi en behandlingsteknik som ska utföras hemma, helst dagligen tills läkningen fungerar.

Steg nummer 1 i sådana fall är att avbryta pågående försämring och steg 2 blir att försöka återställa så långt det är möjligt. Vid alla nervskador finns gräns för hur bra det kan bli. Men om problemen tillåts fortsätta leder detta så småningom till invaliditet.

Vi individanpassar varje behandling och samma gäller den utrustning som ska användas. Om detta accepteras skickar vi instruktioner och utrustning som vederbörande får prova. Det kan tänkas att behandlingen måste justeras efterhand eftersom nervskador och deras symptom kan vara på helt olika ställen i kroppen. Vi är därför tillgängliga hela tiden och hjälper när det behövs.

Om behandlingen trots detta inte hjälper skickar man tillbaka utrustningen. Diagnosen var kanske fel? Detta är också en värdefull insikt som kan leda till annan typ av behandling från läkare.

Välkommen att kontakta oss på supporttelefonen 073 127 4890 eller e-post:  support@prne.se .